سوالات متداول

شرکت آبی از چه نوع تکنولوژی هایی برای انجام پروژه های خود استفاده میکند؟


متخصصان آبی جهت پیاده سازی پروژه ها از تکنولوژی های زیر استفاده میکنند :

ASP.net 4.5

C#.net

VB.net

JAVA

MS SQL SERVER 2012

Oracel

Juqery

Bootstrap

Css3